Siding "di bawah cip" - satu contoh yang bergaya pilihan untuk berhadapan dengan rumah
Memihak "di bawah chip" - contoh gaya dari pilihan menghadapi rumah dua lantai dari