צדוד "תחת שבבי" - דוגמה אופנתית של בחירה מול בית דו קומתי של שמונה